SEURA

Nurmijärven Jalkapalloseura (NJS) on Nurmijärven kunnan alueella kaikissa kolmessa suurimmassa taajamassa (kirkonkylä, Klaukkala, Rajamäki) toimiva jalkapalloseura. Seurassa on n. 1000 jäsentä. Ryhmiä ja joukkueita on kaikenikälisille 4 vuotiaista yli 45 vuotiaisiin.

Nurmijärven Jalkapalloseuran tarkoituksena on tarjota mahdollisuus jalkapallon harrastamiselle Nurmijärven kunnan alueella. NJS tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa, kehittyä pelaajana sekä yksilönä omista lähtökohdistaan käsin joko harrastus- tai kilpailutoiminnan parissa. NJS haluaa olla ”Nurmijärven merkittävin liikuttaja”.

Aktiivisen pelaamisen (harrastus- ja kilpatoiminnan) lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuksia toimia jalkapallon parissa mm. erilaissa organisaation vastuutehtävissä, pelinohjaajana sekä tuomarina, valmentajana, huoltajana tai tärkeinä tukijoukkoina.

Seuran toiminta-ajatuksena on asettaa pelaaja kaiken toiminnan keskipisteeksi. Valmennuksessa keskitytään kulloisenkin ikäryhmän tarpeisiin sekä erityisedellytyksiin. Fyysisen taitavuuden sekä jalkapallon teknisten ja taktisten perusedellytysten lisäksi nähdään pelaajan psykologisen ja sosiaalisen kehittymisen tukeminen keskeisenä asiana.

Lasten ja nuorten urheilun keskeisin tavoite on tarjota heille myönteinen kasvuympäristö urheilun ja liikunnan parissa. Onnistuneessa urheilutoiminnassa voimme antaa kaikille, riippumatta aikaisemmista kokemuksista tai taidoista, virikkeitä monipuoliseen liikuntaan, liikeharjoitteluun, sosiaaliseen yhteistoimintaan ja hyvään henkilökohtaiseen kehitykseen.

Tunnustuksena laadukkaasta seuratyöstä lasten ja nuorten parhaaksi NJS on saanut Tähtiseuran Tähtimerkin 20.8.2016. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.

JOUKKUEET

Seuran joukkueet jaetaan nappulaikäisiin, junioreihin ja aikuisiin, joiden lisäksi on vielä Soveltavan Jalkapallon ryhmä.

NAPPULAT

Nappuloihin kuuluvat 4-7 vuotiaiden ikäluokat. Nappulatoiminnan tarkoituksena on luoda pelaajille liikunnan mahdollisuuksia, tukea perustaitojen oppimista ja tutustuttaa leikinomaisesti lajin harjoitteluun lähellä omaa asuinaluetta.

JUNIORIT

Ikäkausijoukkue perustetaan 8-vuotiaikden ikäluokasta alkaen. Juniorijoukkueissa toiminta-ajatuksena on asettaa pelaaja ja pelaajien kehittyminen kaiken toiminnan keskipisteeksi – pelaajan etu on aina joukkueen edun edellä. Valmennuksessa keskitytään kulloisenkin ikäryhmän tarpeisiin sekä erityisedellytyksiin.

AIKUISET

Aikuisjoukkueisiin kuuluvat sekä naisten että miestä edustus ja reservijoukkueet sekä harrastejoukkueet. Edustusjoukkueet ovat kilpailullisia ryhmiä kun taas reservi- ja harrastejoukkueet toimivat harrastuspohjaisesti.

SOVELTAVA JALKAPALLO

Yhdessä kunnan ja palloliiton kanssa toteutettu soveltavan futiksen ryhmä 7-15 vuotiaille erityistä tukea tarvitseville.

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18