SEURAMME SÄÄNNÖT LASTEN JA NUORTEN KANSSA TOIMIVILLE TYÖNTEKIJÖILLE JA VAPAAEHTOISILLE


Lapsilla ja nuorilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun.

Kunnioittava puhetyyli

 • Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen.
 • Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa.
 • Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa.
 • Ketään ei jätetä vaille huomiota.


Kunnioittava kurinpito

 • Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystason huomioiden. Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet, siitä mikä on sallittua ja mikä ei. Huonoa käyttäytymistä ilmetessä lapselle tulee antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa.Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta.
 • Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset on kielletty. Lasten ja nuorten vähättely tai haukkuminen on kielletty kaikissa tilanteissa.


Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty

 • Seksuaalista häirintää on esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset, kehon ja ulkonäön kommentointi, epäasiallisten viestien lähettämien, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaaliset puheet tai kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, epäasialliset seksuaaliset viestit, kuvat ja videot ja seksiä koskevat ehdotukset tai vaatimukset.
 • Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.


Lapsilla ja nuorilla on oikeus koskemattomuuteen

 • Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan.
 • Jos nuoresta tai lapsesta kiinnipitäminen on välttämätöntä hänen toiveidensa vastaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseä tai muita, on siitä kerrottava heti tilanteen päätyttyä seuran johdolle.


Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön

 • Valmentajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät käytä alkoholia tai muita päihteitä, eivätkä ole päihteiden vaikutuksen alaisena urheilijoiden läsnä ollessa.
 • Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa alkoholia tai päihteitä urheilijoille tai kannusta heitä käyttämään päihteitä.


Ammatillisten rajojen noudattaminen

Valmentaja tai muu pelaajan tukijoukkoon kuuluva aikuinen ei…

 • flirttaile alaikäisen pelaajan kanssa, vaikka pelaaja pyrkisi flirttailemaan aikuisen kanssa. Jos alaikäinen pelaaja ihastuu valmentajaan, on valmentajan pidettävä ammatillinen rooli, ja torjuttava lapsen/nuoren lähestymisyritykset kunnioittavasti.
 • utele pelaajan yksityiselämästä ellei ole huolissaan tämän turvallisuudesta. Tässä tapauksessa asiasta on ilmoitettava myös seuran johdolle.
 • tarjoa kyytiä yksittäisille harrastajille ilman vanhempien lupaa.
 • pyri jatkuvaan kanssakäymiseen pelaajan kanssa harrastuksen ulkopuolella tai siihen liittymättömissä asioissa esimerkiksi soittelemalla tai viestittelemällä.
 • peseydy tai pukeudu pelaajien kanssa samassa tilassa samaan aikaan ellei se ole seurassa määritelty soveliaaksi. Julkisissa pukuhuoneissa lasten ja nuorten turvallisuus on kuitenkin taattava ja tiloja valvottava jos tarpeen.
 • nuku samassa tilassa lasten ja nuorten kanssa yksin. Nukkumistilojen valvojana tulee aina olla vähintään kaksi aikuista.
 • ei kutsu pelaajaa kotiinsa ellei muitakin pelaajia tai valmentajia ole läsnä.
 • järjestä kahdenkeskisiä harjoituksia. Harjoituksissa tulee olla vähintään kaksi pelaajaa läsnä tai muita paikalla olijoita.
 • pidä matkoilla ollessaan kahdenkeskisiä tapaamisia kummankaan huoneessa, vaan aina julkisissa tiloissa.
 • anna pelaajalle lahjoja tai rahaa.


Kerro meille, jos kohtaat epäasiallista käytöstä seurassamme – otamme sen vakavasti!


Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja olla turvallinen ja iloa tuottava harrastuspaikka kaikille. Seurassamme työskentelevät ja vapaaehtoiset lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset ovat sitoutuneet yllä oleviin sääntöihin, joiden tarkoitus on ennaltaehkäistä kaikenlaista epäasiallista käyttäytymistä harrastuksessa. Nämä säännöt auttavat vanhempia, lapsia ja valmentajia tunnistamaan epäasiallista käytöstä. Siksi suosittelemme, että käytte nämä säännöt läpi lapsenne kanssa yhdessä.

Toivomme, että ilmoitat meille heti, jos kohtaat minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä seuramme järjestämän toiminnan parissa. Ota yhteyttä lapsesi valmentajaan tai seurakoordinaattori Maria Kallunkiin, puh. 040 821 9330, seurakoordinaattori@njs.fi. Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Kuuntelemme ja otamme huolen vakavasti. Jokaista valitusta käsitellessämme pidämme keskiössä lapsen- ja nuoren hyvinvoinnin. Kuulemme kaikkia osapuolia ennen kuin päätämme jatkotoimenpiteistä. Seurassamme kurinpidolliset päätökset tekee seuran johtokunta.


Turvallisen harrastamisen ohjeet pelaajille.pdf

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18