JÄSEN- JA TOIMINTAEHDOT


Jäsenehdot

Nämä jäsenehdot ovat voimassa 1.11.2023 alkaen.


Kaikkien Nurmijärven Jalkapalloseuran toiminnassa mukana olevien tulee olla seuran jäseniä. Tämä koskee niin pelaajia kuin myös joukkueiden taustoja. Seuran erilaiset jäsenyydet ovat kuvattu seuran säännöissä.

Seuran jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa kuluvan vuoden loppuun jatkuen seuran toiminnassa mukana aktiivisesti olevien henkilöiden osalta seuraavan jäsenmaksun laskutukseen saakka (tammikuussa). Jäsenyys aktivoituu, kun henkilö maksaa kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun.

Jäsenyyden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä sähköpostilla oman joukkueen vastuuvalmentajalle ja joukkueenjohtajalle. Toimihenkilöiden osalta irtisanominen ilmoitetaan suoraan seuran johtokunnalle. Joukkueiden ja johtokunnan yhteystiedot löydät seuran kotisivuilta.

Jäsenyyden irtisanomisen vahvistaa seuran johtokunta. Mikäli jäsenyys irtisanotaan tammikuussa ennen jäsenmaksun erääntymistä, jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.


Toimintaehdot

Nämä toiminnan ehdot ovat voimassa 1.11.2023 alkaen.


MAKSUT JA MAKSUVELVOITE

Osallistuessaan Nurmijärven Jalkapalloseuran järjestämään toimintaan harrastaja sitoutuu:

  • maksamaan seuran toimikausittain vahvistetun jäsenmaksun, seuran toimintamaksun sekä kuukausimaksueriin jaetun, ikäkausikohtaisen toimikausittain vahvistetun joukkuetoimintamaksun.
  • maksamaan ne joukkueen määrittelemät kulut, jotka eivät kuulu toimintamaksuun. Tällaisia ovat esimerkiksi osallistumiset turnauksiin, leireille tai vieraspelimatkoille tai joukkueen tekemät hankinnat.

Uudella pelaajalla on mahdollisuus osallistua maksutta joukkuetoimintaan kahden viikon yhtäjaksoisen kokeiluajan. Tämän jälkeen hänen tulee välittömästi vahvistaa liittymisensä seuraan ja joukkueeseen. Vahvistus tulee tehdä joukkueen joukkueenjohtajalle.

Kun seuraan liittyvä uusi pelaaja vahvistetaan joukkueen ja seuran jäseneksi, laskutus alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Kukin pelaaja vastaa henkilökohtaisten pelivarusteiden ja seuravaatteiden hankinnasta omakustanteisesti, ellei joukkue päätä toisin. Seura lainaa aloittavan ikäluokan (U8) pelipaidat pelaajille ja ne palautetaan seuralle joukkueen ensimmäisen toimintakauden päättyessä.


PELIPASSIT JA VAKUUTUKSET

Joukkueen kaikilla pelaajilla tulee olla palloliiton vaatima lisenssi eli pelipassi maksettuna. Pelipassi antaa edustuskelpoisuuden kaikkiin sarjapeleihin ja pitää sisällään vakuutuksen. Pelipassikausi on 1.1.–31.12.

Palloliitto tarjoaa myös vakuutuksetonta pelipassia. Ne henkilöt, joilla on voimassa oleva tapaturmavakuutus ja joka kattaa lajin kilpailutoiminnan, voidaan vapauttaa pelipassiin liittyvästä vakuutusmaksusta. Tällöin pelaajan on toimitettava joukkueenjohtajalle kirjallinen todistus voimassa olevasta vakuutuksesta.


TOIMINNASTA IRTISANOUTUMINEN

Toiminnasta voi irtisanoutua kesken toimintakauden ilmoittamalla siitä sähköpostilla joukkueen vastuuvalmentajalle ja joukkueenjohtajalle. Seuran sääntöjen mukaisesti irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomisilmoituksen tekemisestä.

Irtisanoutumisen vahvistuksen jälkeen pelaajalla on oikeus osallistua joukkueen toimintaan vielä kuluvan ja seuraavan kalenterikuukauden ajan. Irtisanoutunut pelaaja on velvollinen maksamaan irtisanomisajan maksun, joka tarkoittaa seuran toimintamaksun sekä kyseisen ikäluokan joukkuetoimintamaksun kuluvan ja seuraavan kuukauden maksuerää.

Pelaajasiirrot toiseen seuraan

Mikäli pelaaja haluaa siirtyä toiseen seuraan kesken toimintakauden, on asiasta aina keskusteltava ensin oman joukkueen vastuuvalmentajan kanssa.

Pelaajasiirto voidaan tehdä, kun pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet entistä seuraansa kohtaan.

Pelaajasiirroissa on huomioitava, että ajanjaksolla 3.9.–15.11. ei voi siirtyä. Tämä karenssi ei koske lapsuusvaiheen (11-vuotiaiden ja nuorempien) pelaajien pelaajasiirtoja. Vapaa siirtoaika on voimassa 16.11.–27.2. Pelaaja voi kuitenkin siirtyä uuteen seuraan 28.2.–2.9. välisellä ajalla vanhan seuran suostumuksella.


TAUOLLE JÄÄMINEN

Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta ja keskeyttää maksuvelvoitteensa seuraavin ehdoin:

Jos pelaaja loukkaantuu/sairastuu pitkäaikaisesti, on vamman/sairastumisen ilmoittamiskuukausi omavastuuaikaa. Omavastuuajalta veloitetaan normaali, kyseisen joukkueen joukkuetoiminnan kuukausimaksuerä sekä seuran toimintamaksuerä. Tämän jälkeen laskutus keskeytyy poissaolon ajaksi. Pelaajan on pyydettäessä pystyttävä toimittamaan lääkärintodistus poissaolon vahvistamiseksi.

Jos pelaaja jää tauolle lomamatkan tai muun syyn takia (ei terveydellisen), pelaajalta laskutetaan ilmoituksen jälkeen vielä seuraavan kuukauden normaali, kyseisen joukkueen joukkuetoiminnan kuukausimaksuerä sekä seuran toimintamaksuerä. Tämän jälkeen laskutus keskeytyy poissaolon ajaksi. Kun pelaaja palaa takaisin joukkueen toimintaan, maksuvelvoite alkaa uudelleen paluuta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18