​Puheenjohtajan ajatuksia: Matka kohti parempaa tulevaisuutta
Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 02.04.2024 13.00

​Puheenjohtajan ajatuksia: Matka kohti parempaa tulevaisuutta


Kun astuin jalkapalloseuramme puheenjohtajan saappaisiin yli kaksi vuotta sitten, tiesin, että edessämme olisi haasteita. Talouden ja hallinnon vakauttaminen ilman päätoimista toiminnanjohtajaa ei ollut helppo tehtävä, mutta yhteisöllämme oli halua ja tahtoa tehdä se mahdolliseksi.

Matkan varrella olemme tarvinneet valtavasti yhteishenkeä ja vapaaehtoisten ja päätoimisten työntekijöiden työpanosta. Ilman heitä emme olisi tässä, missä nyt olemme. Seuran eteneminen on ollut näkyvää, ja hymyssä suin otamme vastaan kiitokset. Mutta tiedän, että kohtamme myös runsaasti arvostelua. Se on osa tätä roolia ja nämä soraäänet ovat tärkeä osa seuran kehittämistyötä. On tärkeää muistaa, että arvostelu ei ole henkilökohtaista. Se on merkki siitä, että ihmiset välittävät ja haluavat seuran kehittyvän entistä paremmaksi. Olemme kaikki samassa veneessä, ja jokaisella on roolinsa sen soutamisessa.

Juuri nyt johtokuntamme keskittyy laatimaan laaturaporttia palloliitolle. Tulokset ovat selkeät ja kehityskohteet tiedossa. Olemme toimineet täysin nykyisen strategiamme pohjalta, ja on hienoa nähdä, miten suunnitelmamme ovat alkaneet kantaa hieman jo hedelmää.


Seuran menestyksen avaimet ovat vahvassa yhteistyössä ja oikein kohdennetussa panostuksessa. Siksi tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Valmennuslinjamme kaipaa päivitystä ja drop out -ilmiöön on puututtava, jotta jäsenmäärämme ja pelaajakehitys jatkaa kasvamistaan. Perehdytyksen merkitys korostuu entisestään. Tarvitsemme sekä vapaaehtoisille että palkatuille selkeät työnkuvat ja tuen, jotta voimme toimia entistä tehokkaammin ja sujuvammin.

Valiokuntien rooli on keskeinen seuran toiminnassa. Ne toimivat moottorina monille tärkeille asioille, kuten tapahtumien suunnittelulle, markkinoinnille ja seuran näkyvyyden lisäämiselle. Valiokuntien jäsenet ovat avainasemassa, kun pyrimme varmistamaan, että seuramme pysyy vahvana ja elinvoimaisena. Johtokunta arvostaa suuresti valiokuntien työtä. Heidän valmistelemaansa tietoa ja näkemyksiä käytetään päätöksenteossa, ja heidän panoksensa on korvaamaton seuran kehittämisessä. Siksi haluamme rohkaista kaikkia, joilla on kiinnostusta ja intohimoa seuramme toimintaan, osallistumaan valiokuntiin.

Nurmijärveläisen seurayhteisön vahvistaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Haluamme olla osa paikallista yhteisöä ja tuoda iloa ja hyötyä kaikille alueen jalkapallon ystäville. Valiokuntien kautta voimme tehdä yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa ja edistää yhteisöllisyyttä entisestään.

Tule mukaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta seurallemme ja Nurmijärven jalkapalloyhteisölle. Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita ja tehdä jalkapallosta vieläkin vahvemman voiman alueellamme.

Sirpa Laukala, puheenjohtaja

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

puheenjohtaja@njs.fi

Valiokuntien yhteystietoihin TÄSTÄ

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18