NJS Onnittelee Asko Jortikkaa valmistumisen johdosta !
Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 20.12.2022 13.15

NJS Onnittelee Asko Jortikkaa valmistumisen johdosta !

Seuramme junioripäällikkö, Asko Jortikka on valmistunut Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta tutkintonimikkeellä Liikunnanohjaaja (ylempi AMK). Haaga-Heliassa Master-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna suomen ja englannin kielellä. Tutkinnon laajuus on koulutuksesta riippuen 60-90 opintopistettä, ja opinnot suoritetaan 1-3 vuodessa. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Asko erikoistui opinnoissaan valmennukseen, jossa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä.

Askon opinnäytetyö löytyy osoitteesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112925007

Opinnäytetyön tiedote:

Innostuminen jalkapalloon alkaa lasten liikuntapolulla Nurmijärven jalkapalloseurassa

Nurmijärven jalkapalloseurassa on viimeisen vuoden ajan valmisteltu YAMK opinnäytetyönä lasten liikuntapolkua, jonka avulla lapset voivat innostua jalkapallosta ja liikunnasta. Liikuntapolkuun kuuluvat seuran tarjoamat alle kouluikäisten harrastusmahdollisuudet perhe-, leikki-, viskari- ja eskarifutis. Liikuntapolulla on huomioitu myös peruskoulun ensimmäisellä luokalla olevat lapset.

Liikuntapolun valmisteluun on hyödynnetty teoriatietoa lasten liikunnasta sekä otettu huomioon harrastukseen osallistuvien perheiden ja Suomen Palloliiton strategiaprojektin näkökulmat.

”Mielellään vie oman lapsen tällaiseen toimintaan.”

Liikunnan avulla lapsen terveys, hyvinvointi, toimintakyky ja motoriset taidot kehittyvät. Lapsilla on yleensä synnynnäinen tarve olla liikunnallisesti aktiivisia ja sen takia liikunnallinen elämäntapa alkaa kehittyä lapsuusvaiheessa. Lapsen urheillessa vanhemmat voivat osallistua harrastukseen hyvin monella tapaa. Lapset kokevat vanhemman osallistumisen liikkumiseen yhdessä lapsen kanssa myönteisenä ja liikuntaintoa vahvistavana.

Suomen Palloliiton Strategiaprojektin keskeisenä päämääränä on lasten valmennuksen laadun kehittäminen ja ydinviestinä pelille heittäytyminen sekä vaikuttava ja innostava harjoittelu. Lasten valmentajia on kannustettu pitämään vauhdikkaita harjoituksia ja huomioimaan myös psyykkisten ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen. Nurmijärven jalkapalloseura on mukana tässä yhteisessä projektissa usean muun seuran kanssa. Liikuntapolulla on otettu huomioon liikunnallisten, henkisten ja sosiaalisten taitojen opetteleminen.

Lisätiedot

Asko Jortikka, Junioripäällikkö, Nurmijärven jalkapalloseura, junioripaallikko@njs.fi

Sirpa Laukala, Seuran puheenjohtaja, Nurmijärven jalkapalloseura, puheenjohtaja@njs.fi

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Haaga-Helian yli 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

www.haaga-helia.fi

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18